2610-272613info@teyxis.gr

Feed in Tariff>>Φωτοβολταϊκά με ταρίφα!

Εξασφαλέιστε 1.700 ευρώ ετησίως για την κατοικία ή την επιχείρηση σας ακομα και με τις νέες ταρίφες!!!

Οι αιτήσεις ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα γίνονται δεκτές από τις κατά τόπου περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αλλά προσφορές σύνδεσης δίνονται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο ισχύος.

Τιμή φωτοβολταικού συστήματος 10kW>>11.500+ΦΠΑ (με Εγκατάσταση).

Δείτε εδώ>>>   Προσφορές για φωτοβολταϊκά με αυτοπαραγωγή Netmetering

Το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και κτιριακές εγκαταστάσεις έχει ελάχιστες απαιτήσεις και εξαιρετικές προοπτικές!

Από την 1η Ιουλίου του 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια κατοικιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.

Ποιούς αφορά το πρόγραμμα:

Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 kWp. Δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δώματα και στέγες νομίμως υφιστάμενων κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων του κτιρίου όπως αποθήκες και χώρους στάθμευσης, αλλά ακόμη και σε στέγαστρα βεράντας, προσόψεις και σκίαστρα κτιρίων. Δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας οικοδομικών εργασιών, ή όποια άλλη χρονοβόρα γραφειοκρατική εμπλοκή. Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η κυριότητα του χώρου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση και σε αυθαίρετες κατασκευές έπειτα από νομιμοποίηση του αυθεραίτου κτιρίου. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τιμολόγηση ενέργειας:

Η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ για 25 έτη με εγγυημένη τιμή πώλησης η οποία καθορίζεται με την υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού με την ΔΕΗ. Εσείς θα συνεχίσετε να αγοράζετε ρεύμα από την ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή του το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 0,1€/kWh). Αν παραδείγματος χάριν στο τετράμηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ενέργεια αξίας 1000€ ενώ έχετε καταναλώσει ενέργεια αξίας 250€ τότε θα σας έρθει πιστωτικός λογαριασμός αξίας 750€ ποσό που θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας. Έτσι δεν θα πληρώνετε λογαριασμό Δ.Ε.Η για 25 έτη και θα κερδίζετε τα επιπλέον χρήματα και μάλιστα αφορολόγητα. Όπως προβλέπετε από το ειδικό πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις η εγγυημένη τιμή της κιλοβατώρας (kWh) μειώνετε κάθε εξάμηνο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.Εφόσον υπογράψετε σύμβαση συμψηφισμού μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2017 η τιμή της κιλοβατώρας (kWh) θα είναι 0,105€.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

  1. Να έχετε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα σας.
  2. Να έχετε στην κυριότητα σας τον χώρο στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα.
  3. Αν είστε οικιακός καταναλωτής να καλύπτετε μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό με ηλιακό θερμοσίφωνα.

Εξοπλισμός συστήματος:

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τους ηλιακούς μετατροπείς οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες σε εναλλασσόμενο, το σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών συλλεκτών και τον μετρητή εξερχόμενης ενέργειας της ΔΕΗ.

Το ρεύμα που παράγεται από φωτοβολταϊκό σύστημα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ μέσω του μετρητή εξερχόμενης ενέργειας ενώ εσείς συνεχίζετε να καταναλώνετε ρεύμα από τον μετρητή εισερχόμενης ενέργειας.

Πόσες kWh παράγει ένα σύστημα 10kW:

Στην Ελλάδα ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει από 1200kWh έως 1700kWh ανά εγκατεστημένο kW ανάλογα με την τοποθεσία και τον τρόπο τοποθέτησης. Για τον υπολογισμό της ακριβής παραγόμενης ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες όπως η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η κλίση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών, η απόδοση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών και οι οπτικές απώλειες λόγω σκιάσεων του συστήματος. Επιπλέον υπολογίζονται οι ηλεκτρικές απώλειες της στοιχειοσειράς λόγω του θερμοκρασιακού συντελεστή, της ποιότητας και της διαφορετικής έντασης του ρεύματος των φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Τέλος υπολογίζονται οι ηλεκτρικές απώλειες λόγω της απόδοσης των ηλιακών μετατροπέων και της πτώσης τάσης των καλωδίων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε έναν χάρτη της μέσης παραγόμενης ενέργειας ανά εγκατεστημένο kW στην Ελλάδα για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με βέλτιστη κλίση.

Χάρτης μέσης παραγόμενης ενέργειας σε βέλτιστη κλίση στην Ελλάδα.

Η ενέργεια αυτή παράγεται σε βέλτιστη κλίση (κλίση συλλεκτών από 25 έως 30 μοίρες) και βέλτιστο προσανατολισμό (Νότιος προσανατολισμός). Σε περίπτωση που το κτίριο σας έχει διαφορετικό προσανατολισμό από το βέλτιστο τότε θα έχετε κάποιες απώλειες της τάξεως του 5% έως 15% από το βέλτιστο.

Στην ΤΕΥΞΙΣ χρησιμοποιώντας τα πιο εξελιγμένα προγράμματα προσομοίωσης φωτοβολταϊκών συστημάτων υπολογίζουμε ακριβώς την παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.

Υπολογίστε το κέρδος σας
$inf->name
περισσότερα
Προσφορές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά
Για εξοχικά και μόνιμες κατοικίες περισσότερα
Προσφορές για φωτοβολταϊκά με αυτοπαραγωγή NetMetering
Για επαγγελματική ή οικιακή χρήση περισσότερα
Προσφορές για συντήρηση σε φωτοβολταϊκά πάρκα και στέγες
ΕΣΠΑ 2014-2020 και Φωτοβολταϊκά
ΕΣΠΑ 2014-2020 και Φωτοβολταϊκά

Netmetering με επιδότηση ΕΣΠΑ.

περισσότερα
Επικοινωνία »
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Τηλέφωνο2610-272613
Fax2610-272327
Emailinfo@teyxis.gr
Copyright 2012 Teyxis| Κείμενα Ξενάκης Γιώργος